Martin Pfeifle
Vita
Ausstellungen
Texte
Kontakt
Newsletter
Links

Kunsthaus NRW, Aachen Kornelimünster

 

barc

 

25 Kuben die bewegt werden können. 

Styropor, Aluminiumfolie, je 50cmx50cmx250cm

 

25 cubes who can be moved.

Styrofoam, aluminum foil, each 50cmx50cmx250cm

lang